Το παρακάτω βοήθημα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα μαθηματικά προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου, στο οποίο περιέχονται

 

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΕ PDF)