ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ : ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το παρακάτω βοήθημα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου, στο οποίο περιέχονται :

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF